टर्की स्थित IGA कम्पनीबाट क्षतिपूूर्ति सम्बन्धमा वै.रो. विभागको सूूचना

2019-09-19
thmb.jpg
टर्की स्थित IGA कम्पनीबाट क्षतिपूूर्ति सम्बन्धमा वै.रो. विभागको सूूचना
टर्की स्थित IGA कम्पनीमा गै पुरा अवधि काम गर्न नपाई फर्किएका कामदारहरुले क्षतिपूूर्तिका लागि यस विभागमा उजुरी गरेकोमा विभाग र पाकिस्तान स्थित नेपाली राजदुतावासको पहलमा प्राप्त भएको देहाय बमोजिमको क्षतिपूूर्ति रकम विभागमा प्राप्त भएकोले सम्बन्धित १७० जना ब्यक्तिहरु संलग्न तालिकामा उल्लिखित मितिमा सक्कल राहदानी सहित उपस्थित हुन सूूचित गरिन्छ । 
यदि सम्बन्धित ब्यक्ति विदेश गैसकेको भएमा सम्बन्धित ब्यक्तिको राहदानी (टर्कीको भिषा स्टाम्पिङको पेज टर्कीस परिचयपत्रको समेत) को प्रतिलिपि संलग्न गरी निजको श्रीमान्/श्रीमती/बुबा/आमाले आफ्नो वडा कार्यालयबाट नाता प्रमाणित गराई वडाको सिफारीस सहित उक्त रकम दावि गर्न विभागमा आउनु होला ।
यस सम्बन्धी कुनै अस्पष्टता भएमा लेखा अधिकृत पार्वती थापा (मोबाई नं. ९८५११६३०३९) सँग सम्पर्क गर्न सक्नु हुनेछ । 
Go Back

Latest News

सम्पर्क

 • नेपाल सरकार
 • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
 • वैदेशिक रोजगार विभाग
 • बुद्धनगर, काठमाण्डौ नेपाल
 • टोल फ्रि नं: + १६६००१०९९९९
 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२४५४
 • सूचना प्रविधि (IT) शाखा : + ९७७-१-४७८२७१०
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७८२६१६
 • उद्धार तथा राहत समन्वय शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • मुद्धा तथा अनुसन्धान शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • फ्याक्स: + ९७७-१-४७८२६०६
 • इमेल: info@dofe.gov.np
 • वेबसाइट: www.dofe.gov.np
 • वैदेशिक रोजगार कार्यालय, ताहाचल : +९७७-१-४०३०६६७

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित