नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Friday, December 15th, 2017

समाचार

Orientation Application

प्रकाशित मिती: २०७४-५-२७

Click here to download the file

पुरा पढ्नुहोस

पुराना उजुरीहरु फरफारक गराउने सम्बन्धमा

पुरा पढ्नुहोस

Documents required for ID card Printing

प्रकाशित मिती: २०७४-५-९

Documents required for ID card Printing

पुरा पढ्नुहोस

Urgent Notice Regarding System Down

प्रकाशित मिती: २०७४-४-२७

Urgent Notice Regarding System Down

पुरा पढ्नुहोस

Important Informations

प्रकाशित मिती: २०७४-४-११

Important Informations

पुरा पढ्नुहोस

8th EPS-TOPIK Result

प्रकाशित मिती: २०७४-४-१०

8th EPS-TOPIK Result

पुरा पढ्नुहोस

मालसामानहरु लिलाम विक्रिको सूचना

प्रकाशित मिती: २०७४-३-१४

मालसामानहरु लिलाम विक्रिको सूचना

पुरा पढ्नुहोस

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस

खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 8 6 5 1 8 0