नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Saturday, June 24th, 2017

समाचार

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

पुरा पढ्नुहोस

सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

पुरा पढ्नुहोस

Notice for Sealed Quotation

प्रकाशित मिती: २०७४-२-१२

Notice for Sealed Quotation

पुरा पढ्नुहोस

Final results for Israel 2017

प्रकाशित मिती: २०७४-२-२

First Result of Israel 2017

पुरा पढ्नुहोस

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Truss Shed)

पुरा पढ्नुहोस

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Truss Shed Flooring)

पुरा पढ्नुहोस

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना(Canteen Shed)

पुरा पढ्नुहोस

खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 7 8 3 3 9 1