नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Wednesday, March 21st, 2018

समाचार

घरेलु कामदार सम्बन्धी तालिम दिने संस्थाहरु

पुरा पढ्नुहोस

घरेलु कामदार पठाउने संस्थाहरुको विवरण

पुरा पढ्नुहोस

अत्यन्त जरुरी सूचना

प्रकाशित मिती: २०७४-९-६


पुरा पढ्नुहोस

Orientation Application

प्रकाशित मिती: २०७४-५-२७

Click here to download the file

पुरा पढ्नुहोस

खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 9 2 8 8 9 2