नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Wednesday, November 22nd, 2017

अन्तिम श्रम स्वीकृति

अन्तिम श्रम स्वीकृति

आ. व. २०५०/ ०५१ देखि आ. व. ०६७/०६८ को आषाढमसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्यात्मक विवरण: बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् , धन्यवाद।


आ. व. ०६७/०६८ को आषाढमसान्तसम्म श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको संख्यात्मक विवरण: बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्  , धन्यवाद।


२०६८ साल कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति विवरण:

(व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा); बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

 


२०६८ साल असोज महिनाको मासिक प्रगति विवरण - (व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा)


२०६८ साल भाद्र महिनाको मासिक प्रगति विवरण:

(व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा) बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्, धन्यवाद।

 


२०६८ साल श्रावण महिनाको मासिक प्रगति विवरण

(व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा) बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्धन्यवाद।


२०६८ साल जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति विवरण

(व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा): बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस्धन्यवाद।


२०६८ साल बैशाख महिनाको मासिक प्रगति विवरण

(व्यक्तिगत तथा श्रम स्वीकृति शाखा): बिस्तृत जानकारीको लागि यस लिंङ्कमा हेर्नुहोस् धन्यवाद।खोजि श्रम स्वीकृति


श्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची

Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 6 1 1 9 0 8