राहदानी विभागबाट प्राप्त यन्त्रवाचक राहदानी(Machine Readable Passport-MRP)को नवीकरण तथा नयाँ बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सरोकारवाला सबैको जानकारीकोलागी प्रकाशन गरिएको छ ।

2021-03-29
MRP_Notice.jpg
राहदानी विभागबाट प्राप्त यन्त्रवाचक राहदानी(Machine Readable Passport-MRP)को नवीकरण तथा नयाँ बनाउने प्रक्रिया सम्बन्धी सूचना सरोकारवाला सबैको जानकारीकोलागी प्रकाशन गरिएको छ ।
Go Back

Latest News

सम्पर्क :
          नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

              वैदेशिक रोजगार विभाग
            ( बुद्धनगर-१०, काठमाण्डौ )
                        नेपाल

 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६१६
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • आर्थिक प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६५८

अडियो नोटिस बाेर्ड नं. १६१८०१४७८२६४८

 • वेबसाइट : dofe.gov.np
 • इमेल : info@dofe.gov.np,
             dg@dofe.gov.np,
             complaint@dofe.gov.np,
             monitoring@dofe.gov.np,
            

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित