इजरायलका लागि छनौट भएका बाँकी उम्मेदवारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रहरी चारीत्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा passport अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ)

2021-11-19
israel_remaining_applicant.jpg
इजरायलका लागि छनौट भएका बाँकी उम्मेदवारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा प्रहरी चारीत्रिक प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (स्वास्थ्य परिक्षण गर्दा passport अनिवार्य पेश गर्नु पर्नेछ)
Go Back

Latest News

सम्पर्क :
          नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

              वैदेशिक रोजगार विभाग
            ( बुद्धनगर-१०, काठमाण्डौ )
                        नेपाल

 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६१६
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • आर्थिक प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६५८

अडियो नोटिस बाेर्ड नं. १६१८०१४७८२६४८

 • वेबसाइट : dofe.gov.np
 • इमेल : info@dofe.gov.np,
             dg@dofe.gov.np,
             complaint@dofe.gov.np,
             monitoring@dofe.gov.np,
            

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित