करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - १o

2022-01-12
10_notice.jpg
करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - १o
Go Back

Latest News

सम्पर्क :
          नेपाल सरकार
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

              वैदेशिक रोजगार विभाग
            ( बुद्धनगर-१०, काठमाण्डौ )
                        नेपाल

 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७९२६१६
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७९२६४८
 • आर्थिक प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७९२६५८

अडियो नोटिस बाेर्ड नं. १६१८०१४७८२६४८

 • वेबसाइट : dofe.gov.np
 • इमेल : info@dofe.gov.np,
             dg@dofe.gov.np,
             complaint@dofe.gov.np,
             monitoring@dofe.gov.np,
            

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित