Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

बुद्धनगर, काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगारी उजुरी दर्ता सम्बन्धी जानकारी तथा सूचना ।

2022-07-15
वैदेशिक_रोजगारी_उजुरी_दर्ता_सम्बन्धी_जानकारी_तथा_सूचना.jpg
वैदेशिक रोजगारी उजुरी दर्ता सम्बन्धी जानकारी तथा सूचना ।
Go Back

कपिराइट © २०२२ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित