Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

आवश्यक सहजीकरणका लागि (परिचयपत्र वा परिचय खुल्ने कागजात साथमा लिई आउने सम्बन्धमा)

2023-08-20
one.jpeg
आवश्यक सहजीकरणका लागि (परिचयपत्र वा परिचय खुल्ने कागजात साथमा लिई आउने सम्बन्धमा)
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित