विवरण अध्यावधिक गर्न अन्तिम पटक म्याद थप सम्बन्धमा ।

2019-05-13
RaUpdate.jpg
                                                                                                                                           मिति : २०७६/०१/३०
श्री इजाजत प्राप्‍त संस्थाहरु सबै
 
विषय : विवरण अध्यावधिक गर्न अन्तिम पटक म्याद थप सम्बन्धमा ।
     यस विभागको अनलाइन सूचना प्रणाली (FEIMS)मा इजाजत प्राप्‍त संस्थाहरुको विवरण अध्यावधिक गर्न मिति २०७६/०१/१३ को निर्णयानुसार मिति २०७६/०१/२३ देखि २०७६/०१/२९ गते सम्म म्याद रहेकोमा विवरण अध्यावधिक गर्न छुटेका इजाजतपत्रवालाहरुले आफ्नो विवरण अनलाइन प्रणालीमा आफ्नै लगइन मार्फत अध्यावधिक गर्न मिति २०७६/०२/०३ गते सम्म अन्तिम पटकलाई म्याद थप गरिएको जानकारी गराइन्छ। साथै यो अवधिमा पनि विवरण अध्यावधिक नगर्ने इजाजतपत्रवालाहरुको अनलाइन मार्फत संचालन हुने कारोवार बन्द (Inactive) गरिने व्यहोरा समेत जानकारी गराइन्छ ।


Go Back

Latest News

सम्पर्क

 • नेपाल सरकार
 • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
 • वैदेशिक रोजगार विभाग
 • बुद्धनगर, काठमाण्डौ नेपाल

उजुरी तथा गुनासो सम्बन्धमा ।

 • टोल फ्रि नं : १६६००१०९९९९ / ०१-४७८२६२१
  • संगीता थापा : ९८६१५८२५२७
  • सुशिला राना : ९८१८४७६३६९
 • प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६१६
 • संस्था दर्ता शाखा : +९७७-१-४७८२६४८
 • आर्थिक प्रशासन शाखा : +९७७-१-४७८२६५८
 • सूचना प्रविधि (IT) शाखा : + ९७७-१-४७८२७१०

अडियो नोटिस बाेर्ड नं. १६१८०१४७८२६४८

 • फ्याक्स : + ९७७-१-४७८२६०६
 • इमेल : info@dofe.gov.np
 • वेबसाइट : www.dofe.gov.np
 • वैदेशिक रोजगार कार्यालय, काठमाण्डौ : +९७७-१-४०३०६६७/४०३०६६५
 • इ.पि.एस.कोरिया शाखा : ‍+९७७-१-५१८६३४९

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित