विवरण अध्यावधी नहुनाले अनलाइन कारोबार बन्द भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु

2019-05-21
0001.jpg
तोकिएको समयसिमा भित्र आफ्नो विवरण अध्यावधी नगर्नाले वेदेशिक रोजगार विभागको  सूचना प्रणालीमा अनलाइन कारोबार बन्द भएका इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरु
Go Back

Latest News

सम्पर्क

  • नेपाल सरकार
  • श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
  • वैदेशिक रोजगार विभाग
  • बुद्धनगर, काठमाण्डौ नेपाल
  • टोल फ्रि नं: + १६६००१०९९९९
  • टेलिफोन: + ९७७-१-४७८२६४८
  • फ्याक्स: + ९७७-१-४७८२६०६
  • इमेल: info@dofe.gov.np
  • वेबसाइट: www.dofe.gov.np

कपिराइट © २०१८ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित