नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल

सुचना
आजको मिति: Thursday, January 19th, 2017

श्रोतहरु

Orientation Desktop Manual

प्रकाशित मिती: २०७३-९-२२

Orientation Desktop Manual


User Manual for Insurance-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Insurance-UFEIMS


User Manual for Medical-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Medical-UFEIMS


User Manual for RA-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for RA-UFEIMS


User Manuals for Orientation-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manuals for Orientation-UFEIMS


User Manual for Banks-UFEIMS

प्रकाशित मिती: २०७३-९-१०

User Manual for Banks-UFEIMS


पूर्व स्वीकृति र अन्तिम स्वीकृति रोक्का बारे


Labour Migration for Employment status report 2014/2015

प्रकाशित मिती: २०७३-४-४

Labour Migration for Employment status report 2014/2015


केयर गिभरको सम्झौतापत्रको नमूना

प्रकाशित मिती: २०७२-१२-१६

इजरायल केयर गिभरको सम्झौतापत्रको नमूना


ईजरायल कामदारहरुको पुस्तिका

प्रकाशित मिती: २०७२-१२-३

विदेशी कामदारहरुको अधिकार सम्बन्धी पुस्तिका (ईजरायल)


मेनपावरहरुकाे अनुगमन फाराम

प्रकाशित मिती: २०७२-३-२१

मेनपावरहरुकाे अनुगमन फाराम


Orientation Penalities - 2072-03-31

प्रकाशित मिती: २०७२-४-६


RA-Information Update Form

प्रकाशित मिती: २०७२-२-१३

RA-Information Update Form


सुचनाको हक- निवेदनको ढाँचा

प्रकाशित मिती: २०७१-१२-१६


Template-Orienation-Trainee-List

प्रकाशित मिती: २०७१-१०-२९

Standard format for Orientation name list In Excel. Please download and customize the content according to your need within the presented format.


Country Code -Excel

प्रकाशित मिती: २०७१-१०-६

Please use this format for short name of countries while sending the orientation trainee list


मेनपावर अध्यावधिक गर्ने फर्म

प्रकाशित मिती: २०७१-९-१७


Labour Migration for Employment A Status Report for Nepal: 2013/2014

प्रकाशित मिती: २०७१-६-२७

Labour Migration for EmploymentA Status Report for Nepal: 2013/2014


निदेदन को नमुना (JITCO)

प्रकाशित मिती: २०७१-४-१६

निदेदन को नमुना (JITCO)


सिफारिश पत्रको नमुना

प्रकाशित मिती: २०७१-३-२६

घरेलु कामदारमा जानका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दिइने सिफारिश पत्रको नमुना


अनुगमन फाराम -२०६९

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

इजाजतपत्र प्रा्प्त संस्थाको लागि अनुगमन फाराम -२०६९


अनुसूची फारम

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

अनुसूची फारम


ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति फाराम

प्रकाशित मिती: २०७१-२-५

ब्यक्तिगत श्रम स्वीकृति फाराम


नेपाल राजपत्र ०७-२५

प्रकाशित मिती: २०७०-११-१२

नेपाल राजपत्र ०७-२५


खोजि श्रम स्वीकृतिश्रेणी लिंक

Job Opportunities
रोजगारको अवसर

Embassy List Nepal
राजदुताबासको सूची
Embassy List of Nepal Korea Embassy List of Nepal Kuwait Embassy List of Nepal Malaysia Embassy List of Nepal Oman Embassy List of Nepal Qatar Embassy List of Nepal Saudi Arabia Embassy List of Nepal United Arab Emirates


Dofe usefu links
आवश्यक लिकंहरु
सबै हेर्नुहोस

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

काठमाडौं, नेपाल


Tel: +977-1-4782454
Fax: +977-1-4782454
Email: info@dofe.gov.np
Website: www.dofe.gov.np

यात्रा क्रम सङ्ख्या 6 5 2 6 7