Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

गैरकानूनी प्रकृयाको अवलम्वन गरी वैदेशिक रोजगारीमा नजाने बिषयको सूचना ।

2020-12-01
Illegal.jpg
गैरकानूनी प्रकृयाको अवलम्वन गरी वैदेशिक रोजगारीमा नजाने बिषयको सूचना ।
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित