Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

श्री पुस्पा ईन्टरप्रार्ईजेज प्रा. लि. (ई.प.नं. ५८०) को इजाजत पत्र रद्द सम्बन्धी सूचना

2022-05-08
notice_580.jpg
श्री पुस्पा ईन्टरप्रार्ईजेज प्रा. लि. (ई.प.नं. ५८०) को इजाजत पत्र रद्द सम्बन्धी सूचना
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित