Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट लिईने अन्तर्वाता सम्वन्धी जरुरी सूचना

2022-05-11
notice.jpg
ईजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट लिईने अन्तर्वाता सम्वन्धी जरुरी सूचना
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित