Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - २१

2022-08-08
करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - २१
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित