Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

बुद्धनगर, काठमाडौँ

करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - २४

2022-08-24
करार सम्झाौता (STANDARD EMPLOYMENT CONTRACT-SEC) गर्न आउने सम्बन्धी सूचना नम्बर - २४
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित