Your Language:

नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

वैदेशिक रोजगार विभाग

ताहाचल, काठमाडौँ

वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न यस विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको स्वदेशमा शाखा कार्यालय संचालन अनुमति सम्बन्धी सूचना ।

2022-09-18
Notice_09-18.jpg
वैदेशिक रोजगार व्यवसाय संचालन गर्न यस विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको स्वदेशमा शाखा कार्यालय संचालन अनुमति सम्बन्धी सूचना ।
Go Back

कपिराइट © २०२३ – श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभागको सर्वाधिकार सुरक्षित